Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Avenue

Udržiavateľ: Limagrain Europe, FR.
Registrácia v SR: 2014.

 

 • veľmi skorá bezostinatá odroda, v skorosti porovnateľná s ozimným jačmeňom,
 • rastliny nízke s vysokou odolnosťou k poliehaniu,
 • vysoko odnoživá,
 • veľmi dobrý zdravotný stav v ce­lom spektre listových aj klasových chorôb,
 • plastická odroda vhodná do všet­kých oblastí,
 • možné pestovanie po obilnine,
 • aplikácia morforegulátorov nie je potrebná,
 • odporučený je skorý výsev,
 • vzhľadom k skorosti odporúčame správne fázy pre prihnojenie,
 • výsevok v KVO 3,3–3,8 MKS/ha (15.–25. 9.), 3,8–4,3 MKS/ha (25.–30. 9.),
 • výsevok v RVO 3,0–3,5 MKS/ha (15.–25. 9.), 3,4–4,2 MKS/ha (25.–30. 9.).