Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Axaro

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, AT.
Registrácia v SR: 2018.

 

  • skorá ostinatá elitná pšenica,
  • výborná suchuvzdornosť a strestolerancia,
  • genetická rezistencia proti sneti mazľavej (Tilletia caries) – vhodnosť pre pestovanie v ekológii,
  • vhodná pre suché lokality,
  • stredná tolerancia k hlavným chorobám, prioritou je sledovanie infekčného tlaku a fungicídna ochrana proti Septorii, tritici a fasariu,
  • dobrá odolnosť k poliehaniu – odporúča sa použitie morforegulátora v strednej, až vyššej dávke pri očakávaní vysokej úrody alebo v oblastiach s vyšším úhrnom zrážok,
  • výborné odnožovanie, vhodný nižší výsevok,
  • veľmi vysoká a stabilná HTZ.