Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Bazilika

Šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o., Branišovice, CZ.

 

 • veľmi úrodná odroda vhodná pre intenzívne pestovanie,
 • krátkostebelnatá odroda, výška po­rastu 82 cm,
 • stabilné potravinárske parametre,
 • zrno menšie až stredné s vysokým obsahom škrobu,
 • odroda dáva rekordné úrody v KVO a RVO,
 • neodporúča sa jej zaradenie do osevného postupu v ZVO,
 • vyžaduje skorú sejbu,
 • sejba po obilnine možná v prvej po­lovici agrotechnického termínu,
 • výsevok 3,5–4,2 MKS/ha,
 • možnosť jedného fungicídneho ošet­renia do klasu,
 • HTZ nízka.