Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Butterfly

Udržiavateľ: SELGEN, a.s., CZ.

 

  • poloskorá elitná odroda.
  • disponuje vysokou mrazuvzdornos­ťou,
  • nižšia až stredná odnožovacia schopnosť, vysoký výnos dosahuje klasom a veľmi vysokými objemový­mi hmotnosťami na úrovni až okolo 55 g,
  • v kvalite vyniká najmä vysokou väz­nosťou múky,
  • výsevok je optimálne okolo 3–4 MKS/ha, pri skorom výsevku posta­čuje 3 MKS/ha,
  • svoje prednosti využíva najmä po zlepšujúcej predplodine.