Kukurica

Kde kúpite

CEBIR

JEDEN Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH HYBRIDOV SKORÉHO SORTIMENTU V ČR – HYBRID REGISTROVANÝ NA SLOVENSKU

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 240
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • veľmi skorý hybrid vhodný na pestovanie na siláž a bioplyn,
 • vďaka mohutným, dobre olisteným rastlinám dosahuje vysoké výnosy hmoty z hektára,
 • zdravotný stav rastliny počas vegetácie je na veľmi dobrej úrovni.

Prednosti

 • vysoký výnos celkovej hmoty z hektára,
 • vysoký obsah škrobu,
 • vysoký výnos energie z jednotky plochy ho predurčuje k pestovaniu pre výrobu bioplynu,
 • vysoká kvalita silážnej hmoty, výborná stráviteľnosť vlákniny,
 • vysoký podiel šúľkov v silážnej hmote,
 • jeden z najúspešnejších hybridov skorého sortimentu na českom trhu.

Výsledky v ŠOS SR

Priemer lokalít
výnos suchej hmoty t/ha
relatívne na priemer kontrol %
18,20
120
výnos sušiny t/ha
relatívne na priemer kontrol %
6,86
108,5
výnos zelenej hmoty t/ha
relatívne na priemer kontrol %
64,40
122

Poloprevádzkové pokusy

2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
ÚKSÚP Spišská Belá (KK)40,58
VÚRV Vígľaš (DT)38,43
2018
úroda silážnej hmoty (t/ha)
Farma Agro Dúbrava Kobyly (BJ)59,16
RD Bzovík (KA)28,70
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž – chladnejšia RVO 85 000
 • siláž – OVO a teplejšia ZVO 90 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 35,94
 • obsah vlákniny v celej rastline % 21,11
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,29
 • SNDF v celej rastline % 56,37
 • SOH % 69,11
 • NEL MJ/kg 6,50