Kukurica

Kde kúpite

CENTA


Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • stredne skorý hybrid vhodný pre pestovanie na siláž v celej RVO a chladnejšej KVO
 • veľmi rýchly počiatočný vývoj,
 • pevné steblo, veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu,
 • dobrý zdravotní stav behom vegetácie, vysoká odolnosť proti sneti kukuričnej.

Prednosti

 • vysoká úroda celkovej suchej hmoty – v registračných pokusoch v SR 102,1 % na priemer kontrol,
 • vysoko nadpriemerná úroda zelenej hmoty – v registračných pokusoch v SR 107,6 % na priemer kontrol,
 • veľký klas, nadpriemerná úroda sušiny šúľkov,
 • vysoká úroda energie z hektára.
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž – RVO 85 000
 • siláž – chladnejšia KVO 80 000