Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Centurion

Udržiavateľ: Asur Plant Breeding, FR.
Registrácia: 2016, EU katalóg.

 

  • skorá ostinatá odroda potravinárskej kvality A,
  • špecialista na suché a ľahké pôdy,
  • veľmi dobrá odolnosť voči stresu,
  • nadpriemerne úrody v oblastiach s vysokým tlakom zveri,
  • rastliny nižšieho vzrastu,
  • stredná odnožovacia schopnosť, výborná odolnosť k poliehaniu aj vyzimovaniu,
  • vhodná do ekologického poľnohospodárstva,
  • možno vysievať aj po obilnine a kukurici,
  • vysoká HTZ.