Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Centurion

Udržiavateľ: Asur Plant Breeding, FR.
Registrácia: 2016, EU katalóg.

  • skorá ostinatá odroda potravinárskej kvality A,
  • špecialista na suché a ľahké pôdy, veľmi dobrá odolnosť voči stresu,
  • nadpriemerne úrody v oblastiach s vysokým tlakom zveri,
  • rastliny nižšieho vzrastu, odnoživé, výborná odolnosť k poliehaniu aj vyzimovaniu,
  • vhodná do ekologického poľnohospodárstva.