Kukurica

Kde kúpite

CEWEL


Typ hy­bridu: trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 180
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • veľmi skorý hybrid vhodný na pestovanie na zrno i siláž v najvyšších, prípadne chladnejších oblastiach SR,
 • možné ho pestovať aj ako medziplodinu,
 • veľmi dobrý počiatočný vývoj,
 • dobrý zdravotný stav.

Prednosti

 • extrémna skorosť,
 • veľmi dobrý podiel šúľkov v silážnej hmote,
 • počas skúšania dosiahol priemerný výnos zrna 8,3 t/ha,
 • vysoko tolerantný k zahusteniu porastu.

Produkčné plochy

 2019
úroda silážnej hmoty (t/ha)
PD Nová Ľubovňa (SL)46,1
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 90 000
 • siláž 100–105 000
 • pre pestovanie ako meziplodinu
 • zrno 85–90 000
 • siláž 100 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 35,98
 • obsah vlákniny v celej rastline % 20,59
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 54,36
 • SNDF v celej rastline % 53,29
 • SOH % 67,49
 • NEL MJ/kg 6,40