Jačmeň jarný

Malz

Sladovnícka odroda
Šľachtiteľ: Plant Select, Hrubčice, Česká republika

 • dlhodobo najžiadanejšia a najvýznamnejšia sladovnícka odroda v SR a ČR.

Sladovnícka kvalita

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 8,
 • vysoký podiel predného zrna.

Úroda zrna

 • stabilne vysoká úroda zrna a úroda predného zrna v ošetrenej variante pestovania,
 • stredne veľké zrno – HTS 45 g,
 • veľmi dobre reaguje na vysokú intenzitu pestovania.

Agronomické vlastnosti

 • poloneskorá odroda,
 • veľmi dobré odnožovanie,
 • stredná výška rastlín,
 • stredná odolnosť proti poliehaniu.

Zdravotný stav

 • je citlivejšia proti múčnatke trávovej,
 • stredná odolnosť proti hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej.