Jačmeň jarný

Overture

ODRODA S NAJVYŠŠÍM NÁRASTOM PREDAJA V ROKU 2017

Šľachtiteľ: Limagrain Europe S.A.

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou,
 • odroda s najvyšším obsahom extraktu,
 • druhá najpestovanejšia odroda s podielom 20 % množiteľských plôch.

Sladovnícka kvalita

 • výberová sladovnícka kvalita
  – odroda s najvyšším extraktom v sušine sladu – 83,9 %
  pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne 10,3 %,
  – odroda s vysokým stupňom prekvasenia – 82,7 %,
 • zaradená na zelenú listinu spoločnosťou Heineken– doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov, so špecifikáciou A,
 • vysoký podiel predného zrna.

Úroda zrna

 • vysoká úroda zrna vo všetkých výrobných oblastiach v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP v rokoch 2012–2014,
 • vysoká úroda zrna a vysoký podiel predného zrna vo všetkých výrobných oblastiach a v obidvoch systémoch pestovania v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ 2012–2015,
 • veľké zrno, HTS 46 g.

Agronomické vlastnosti

 • stredne neskorá odroda s vysokou odnožovacou schopnosťou,
 • stredne vysoké rastliny,
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu,
 • odroda ,má veľký a ťažký klas (vysoká HTS a veľký počet zŕn) preto sa odporúča aplikovať morforegulátor na spevnenie stebla a to podľa miestnych podmienok,
 • výsevok od 3,5 MKS/ha v KVO až po 4,5 MKS/ha v ZVO,
 • odporúča sa použitie certifikovaného osiva z dôvodu zaistenia vysokej biologickej hodnoty, kvality namorenia a následného preukázania odrodovej pravosti pri predaji sladovníckeho jačmeňa pre sladovne..

Zdravotný stav

 • odroda odolná proti múčnatke trávovej (gen Mlo),
 • veľmi dobrá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej,
 • stredná odolnosť proti hnedej škvrnitosti.

Výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2012–2014

Kvalita
odrodaNL %E %RE 45 %K %DM WKDSP %F %BGw mg/l
OVERTURE10,383,948,048,131682,790145

Pozn.: NL – obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE 45 – relatívny extrakt pri 45 °C, K – Kolbachovo číslo, DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov

Úroda zrna
odrodaKVORVOZHVOSR
OVERTURE (%)102100101101
OVERTURE (t/ha)6,476,407,166,68
priemer kontrol (t/ha)6,346,407,096,61

Pozn.: Relatívne hodnoty úrody v % sa vsťahujú na priemer kontrolných odrôd:
Calcule, Karmel, Laudis 550, Signora, Slaven

Významné hospodárske vlastnosti
Doba do klasenia (dni)72
Vegetačná doba (dni)111
Dĺžka rastlín (cm)73
HTS (g)46
Počet produktívnych stebiel (ks/m²)841
Múčnatka trávová, max výskyt (9–1)8,5
Komplex hnedých škvrnitostí (9–1)5,9
Rynchospóriová škvrnitosť (9–1)8,6
Hrdza jačmenná (9–1)6,6

Pozn.: Hodnotenie: 9 – najlepšie, 1 – najhoršie