Jačmeň jarný

Overture

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A.S., FR.
Registrácia: 2015

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou a veľmi vysokým obsahom extraktu,
 • v roku 2020 dosiahol vysoké úrody pri jesennej sejbe, v niektorých lokalitách až na úrovni 9 t/ha.

Sladovnícka kvalita

 • výberová sladovnícka kvalita
  – odroda s veľmi vysokým extraktom v sušine sladu – 83,9 %
  pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne 10,3 %,
  – odroda s vysokým stupňom prekvasenia – 82,7 %,
 • zaradená na zelenú listinu spoločnosťou Heineken– doporučená na výrobu najkvalitnejších sladov, so špecifikáciou A,
 • vysoký podiel predného zrna,
 • veľké zrno, HTS 46 g.

Agronomické vlastnosti

 • stredne neskorá odroda s vysokou odnožovacou schopnosťou,
 • stredne vysoké rastliny,
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu,
 • odroda má veľký a ťažký klas (vysoká HTS a veľký počet zŕn) preto sa odporúča aplikovať morforegulátor na spevnenie stebla a to podľa miestnych podmienok,
 • výsevok od 3,5 MKS/ha v KVO až po 4,5 MKS/ha v ZVO.

Výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2012–2014

Významné hospodárske vlastnosti
Doba do klasenia (dni)72
Vegetačná doba (dni)111
Dĺžka rastlín (cm)73
HTS (g)46
Počet produktívnych stebiel (ks/m²)841
Múčnatka trávová, max výskyt (9–1)8,5
Komplex hnedých škvrnitostí (9–1)5,9
Rynchospóriová škvrnitosť (9–1)8,6
Hrdza jačmenná (9–1)6,6

Pozn.: Hodnotenie: 9 – najlepšie, 1 – najhoršie