Kukurica

Kde kúpite

RODONIA

Typ hy­bridu:trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 360
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SR

Vlastnosti

  • vhodnosť pre pestovanie kukurice na siláž v repnej a kukuričnej oblasti,
  • vyšší podiel šúľkov a možnosť využitia aj na zrno,
  • vyššia stráviteľnosť silážnej hmoty,
  • plasticita aj v suchších podmienkach na siláž,
  • stabilita úrody suchej hmoty siláže.

Odporúčania pre pestovateľov

Hybrid RODONIA je vzhľadom na svoju skorosť a plasticitu aj v suchších podmienkach vhodný pre pestovanie na siláž od repnej oblasti až po kukuričnú oblasť s možnosťou skoršieho zberu v tejto oblasti. Vzhľadom na vyšší podiel suchých šúľkov poskytuje siláž o vyššej stráviteľnosti, čo je možné využiť aj pre kŕmenie vysokoúžitkových dojníc. Do úvahy prichádza hlavne v repnej oblasti aj alternatívne využitie na CCM a LKS v kukuričnej oblasti však aj možnosť pestovania na zrno, čo zvýrazňuje vyššiu univerzálnosť hybrida. Hybrid vzhľadom na väčšie zrno osiva má dostatok zásobných látok na intenzívnejší počiatočný štart a rýchlejšie zapojenie porastu aj na menej homogénnych pôdach.

Výsledky v ŠOS SR

priemer lokalít
úroda suchej hmoty siláže (t/ha)
RODONIA19,4
kontrola 119,1
kontrola 218,5
Želiezovce
úroda suchej hmoty siláže (t/ha)
RODONIA23,2
kontrola 119,6
kontrola 221,8

Poloprevádzkové pokusy

2020
úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
OSEVA Šrobárová (KN)8,37
SLOV-MART s.r.o. (TT)10,75
  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • siláž – RVO 95 000
  • siláž – KVO 85 000
  • zrno – RVO 85 000
  • zrno – KVO 80 000