Kukurica

Kde kúpite

SUBITO

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: Dow AgroSciences GmbH, DE

Vlastnosti

 • skorý hybrid vhodný na siláž (i zrno).

Prednosti

 • nadpriemerná úroda zelenej hmoty,
 • využitie: zrno/siláž, CCM,
 • vysoká plasticita pre rôzne stanovištia,
 • nenáročný na pestovateľské podmienky,
 • rýchly počiatočný rast,
 • vysoký habitus rastliny,
 • využitie pre bioplynové stanice.

Úroda zelenej hmoty

 • 74,8 t/ha (ÚKSÚP trojročný priemer).

Produkčné plochy

2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
PD Lieskovec (ZV)45
Chovagro Sliač (ZV)38
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 90 000
 • zrno 85 000