Kukurica

Kde kúpite

ZE SLOVAKIA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 350
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • nový, stredne neskorý hybrid na zrno,
 • hybrid je stredného vzrastu s vynikajúcou úrodou zrna,
 • veľké šúľky majú vysokú výťažnosť zŕn,
 • veľmi dobre reaguje na intenzitu pestovania,
 • výborná odolnosťou voči suchu.

Prednosti

 • je určený pre pestovateľa ktorý chce pestovať úrodný stredne neskorý zrnový hybrid,
 • veľmi dobre vie prekonať stresy spôsobené vplyvmi klimatických podmienok,
 • pravidelne vysoké úrody,
 • dobrá zberová vlhkosť.

Výsledky v ŠOS SR

2017 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
ZE SLOVAKIA11,3
kontrola 110,6
kontrola 29,8
2017 | úroda suchej hmoty (%)
ZE SLOVAKIA111
kontrola 1104
kontrola 296
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 75 000